Oriental Poppies (1928)

Oriental Poppies (1928) - Georgia O'Keeffe

Oriental Poppies (1928) – Georgia O’Keeffe

Leave a Comment