Josephine, John and Elsie KiplingJosephine, John and Elsie Kipling

Rudyard Kipling’s children Josephine, John and Elsie
Leave a Comment