Xi Jinping in 1979

Hu Jintao (left) and Xi Jinping (right)

Xi Jinping in 1979

Xi Jinping Facts Featured
Xi Jinping TIME 2014

Trending Now