Xi Jinping and Xi ZhongxunXi Jinping (right) and Xi Zhongxun (left)

Xi Jinping with his father Xi Zhongxun (left)
Leave a Comment