Xi Jinping and Xi Zhongxun

Hu Jintao (left) and Xi Jinping (right)

Xi Jinping with his father Xi Zhongxun (left)

Xi Jinping 2008 Beijing Olympics Work
Peng Liyuan

Trending Now