Peng Liyuan

Hu Jintao (left) and Xi Jinping (right)

Xi Jinping’s wife Peng Liyuan

Xi Jinping (right) and Xi Zhongxun (left)

Trending Now